SB-Monitor.

Uit openbare databronnen selecteren wij met onze SB-Monitor relevante gegevens en vullen deze aan met ontbrekende data. Door middel van onze uniek ontwikkelde algoritmen verrijken wij de monitor met die ontbrekende data. De verzamelde data zetten wij om in heldere en bruikbare informatie. Deze informatie geeft inzicht in de energie- en gebouwprestaties en geeft in één oogopslag weer wat de mogelijkheden zijn voor de verduurzaming van een gebouw, de vermindering van het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten. Het unieke aan de SB-Monitor is dat deze informatie op individueel, straat, wijk, gemeente of portefeuille niveau zichtbaar is.

Met de SB-Monitor wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt waar zich de beste kansen voor energiebesparing voordoen en wat de te treffen maatregelen zijn. Het kostenmodel laat zien wat de daarmee gemoeide kosten zijn en ook welke opbrengsten kunnen worden verwacht. Dit totaaloverzicht levert een solide basis op voor het te voeren beleid en stimuleert de participatie van alle betrokken partijen.

Op basis van alle verzamelde data en verkregen inzichten kan de gemeente het juiste beleidsplan opstellen. Vastgoed eigenaren kunnen daarentegen hun eigen afweging maken welke maatregelen er genomen kunnen worden, binnen welk budget zij dat kunnen doen en wat het beste moment van uitvoering wordt.

Ondersteuning en advies.

SBLC biedt naast de inzichten door de SB-Monitor ook ondersteuning aan opdrachtgevers voor het maken van hun beleid of om bewoners te informeren over de mogelijkheden van aanpassingen aan de woning voor bijvoorbeeld een beter wooncomfort en energiebesparing.