Smart Building Life Cycle (SBLC) is een jonge onderneming in de technische dienstverlening gericht op: het analyseren van de energieprestaties van gebouwen, en ook het presenteren van de mogelijkheden voor het verbeteren van deze energieprestaties en de hiervoor benodigde budgetten op individueel, straat, wijk, gemeente of portefeuille niveau.

Opgestart in 2018 door vier ondernemers met ieder jarenlange ervaring binnen het beheren van vastgoed, bouwkostenmanagement, automatisering en planvorming van klimaat- en energiedoelstellingen.