De overheid streeft ernaar om in 2030 ambitieuze doelstellingen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie te hebben gerealiseerd. Gemeenten, zakelijke vastgoedbezitters en woningeigenaren zijn van doorslaggevend belang voor een succesvolle energietransitie.

Hoe fijn zou het zijn als je op één plaats alle informatie vindt om te bepalen wat er nodig is om het energieverbruik omlaag te brengen en welke kosten en opbrengsten hiermee samenhangen.

SBLC kan met de SB-Monitor de juiste inzichten geven hoe verduurzaming van gebouwen vorm te geven en hoe het energieverbruik per huishouden te verlagen. Zo kun je als gemeente, zakelijk vastgoedbezitter of woningeigenaar onderbouwde keuzes maken.