SBLC helpt met de transitie naar een duurzaam energiesysteem

Durf te dromen

De overheid streeft ernaar om in 2030 ambitieuze doelstellingen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie te hebben gerealiseerd. Gemeenten, zakelijke vastgoedbezitters en woningeigenaren zijn van doorslaggevend belang voor een succesvolle energietransitie.

Hoe fijn zou het zijn als je op één plaats alle informatie vindt om te bepalen wat er nodig is om het energieverbruik omlaag te brengen en welke kosten en opbrengsten hiermee samenhangen.

SBLC kan met de SB-Monitor de juiste inzichten geven hoe verduurzaming van gebouwen vorm te geven en hoe het energieverbruik per huishouden te verlagen. Zo kun je als gemeente, zakelijk vastgoedbezitter of woningeigenaar onderbouwde keuzes maken.

Dit is SBLC

Smart Building Life Cycle (SBLC) is een jonge onderneming in de technische dienstverlening gericht op: het analyseren van de energieprestaties van gebouwen, en ook het presenteren van de mogelijkheden voor het verbeteren van deze energieprestaties en de hiervoor benodigde budgetten op individueel, straat, wijk, gemeente of portefeuille niveau.

Opgestart in 2018 door vier ondernemers met ieder jarenlange ervaring binnen het beheren van vastgoed, bouwkostenmanagement, automatisering en planvorming van klimaat- en energiedoelstellingen.

Dit doen wij

SB-Monitor.

Uit openbare databronnen selecteren wij met onze SB-Monitor relevante gegevens en vullen deze aan met ontbrekende data. Door middel van onze uniek ontwikkelde algoritmen verrijken wij de monitor met die ontbrekende data. De verzamelde data zetten wij om in heldere en bruikbare informatie. Deze informatie geeft inzicht in de energie- en gebouwprestaties en geeft in één oogopslag weer wat de mogelijkheden zijn voor de verduurzaming van een gebouw, de vermindering van het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten. Het unieke aan de SB-Monitor is dat deze informatie op individueel, straat, wijk, gemeente of portefeuille niveau zichtbaar is.

Met de SB-Monitor wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt waar zich de beste kansen voor energiebesparing voordoen en wat de te treffen maatregelen zijn. Het kostenmodel laat zien wat de daarmee gemoeide kosten zijn en ook welke opbrengsten kunnen worden verwacht. Dit totaaloverzicht levert een solide basis op voor het te voeren beleid en stimuleert de participatie van alle betrokken partijen.

Op basis van alle verzamelde data en verkregen inzichten kan de gemeente het juiste beleidsplan opstellen. Vastgoed eigenaren kunnen daarentegen hun eigen afweging maken welke maatregelen er genomen kunnen worden, binnen welk budget zij dat kunnen doen en wat het beste moment van uitvoering wordt.

Ondersteuning en advies.

SBLC biedt naast de inzichten door de SB-Monitor ook ondersteuning aan opdrachtgevers voor het maken van hun beleid of om bewoners te informeren over de mogelijkheden van aanpassingen aan de woning voor bijvoorbeeld een beter wooncomfort en energiebesparing.

Het team

Edgar van den Broek

Financiën en kostenmanagement adviseur

+31 (06) – 54 29 06 33

› Mail

Aart van der Vlist

Productontwikkelaar, visionair en adviseur

+31 (0)6 – 24 39 61 43

› Mail

Robbert Noorland

Verkoop en kostenmanagement adviseur

+31 (06) – 51 70 59 67

› Mail

Frits Keij

Technische productontwikkelaar en business strateeg

+ 31 (0)6 – 28 76 60 57

› Mail

Contact

Wilt u ook uw energiebeheer goed hebben geregeld? SBLC helpt u verder.

Voor meer informatie neem contact op met:

Robbert Noorland, robbert@sblc.nl, telefoonnummer: 06 – 51 70 59 67

Aart van der Vlist, aart@sblc.nl, telefoonnummer: 06 – 24 39 61 43

 

Bezoekadres

Smart Building Life Cycle
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam